PROGRAM KONGRESU

DZIEŃ I
3 PAŹDZIERNIKA 2018
(ŚRODA)

 
REJESTRACJA I NETWORKING
09:00 – 10:00Rejestracja & networking  
 
SESJA OTWARCIA
10:00 – 10:45 – Otwarcie
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka
Przedstawiciele Ambasad Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii (tbc)
Dr inż. Zygmunt Krasiński. Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
 
SESJE WPROWADZAJĄCE
10:45 – 11:00 – Sanyu Karani, Prezes Zarządu FundingBox
11:00 – 11:15 -Renatka Krcova, Dyrektor Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych
11:15 – 11:30 – Irena Pichola, Partner Deloitte
 

PREZENTACJE
11:30 – 12:00 – Prawne ramy i przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego
– Dr Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji
   i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO
– Jakub Bińkowski, Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji
   Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 – Maciej Krzyczkowski – IKEA

 
PANEL OGÓLNY
12:00 – 12:45
– Finansowanie inicjatyw gospodarki obiegu zamkniętego:
przegląd instrumentów regionalnych, krajowych, miedzynarodowych, europejskich i prywatnych

NETWORKING
12:45 – 13:30 – Networking i przerwa kawowa

RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE
13:30 – 16:00 – MIASTO / ŻYWNOŚĆ / PRODUKCJA

RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE:

FOOD:
INSPIRATIONS
& SHOWCASE 

INSPIRACJE – SHOWCASE
Niezwykłe  przykłady Circular Food i rozwiązań międzysektorowych
Punkt Wyjścia do Circular Food 
 
PREZENTACJE KRAJOWE
Key note speeker: Anetta Jaworska-Rutkowska, Jeronimo Martins
Działania wiodącej sieci handlowej w kształtowaniu świadomości producentów i konsumentów
Adam Strzelecki EIT Food – European Institute and Innovation & Techonology
dr Magdalena Głogowska – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Marcin Podgórski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
 
PREZENTACJE MIĘDZYNARODOWE
Emilio Rull Quesada, OnGranada Plaza Tecnologica y Biotecnologica 

Partnerzy projektu C-Voucher
 
SESJA HYDEPARK, CZYLI…
my to robimy …
Prezentacja konkretnych rozwiązań, inicjatyw i pomysłów innowatorów, startupów
chcemy to zrobić
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii

innowacje w opakowaniach
DEBATA
Międzysektorowa debata dotycząca wdrożenia filozofii circular w tworzenie nowych produktów spożywczych, projektowania nowych modeli biznesowych oraz budowania nowych łańcuchów wartości.
Paneliści: Anetta Jaworska-Rutkowska – Jeronimo Martins, Agata Sosińska – Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Emilio Rull Quesada OnGranada Plaza Tecnologica y Biotecnologica (Hiszpania), Marcin Podgórski – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Cezary Nowek – Prezes LGD Razem Dla Radomki, Adam Strzelecki – EIT Food – European Institute and Innovation & Techonology, dr Magdalena Głogowska – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Agata Sosińska – Prezes MPNT w Płońsku.
Prowadząca: Małgorzata Rudnicka – Wiceprezes Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Parku Spółdzielczego w Płońsku (MPNT)
 
 

CIRCULAR
CITY, CZYLI
MIASTO SYNERGII

CIRCULAR CITY – PUNKT WYJŚCIA
Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP-GRID
Circular City czyli miasto synergii

Prezentacja wyników konkursu Eco-miasto

Marek Wyrwicki, Ericsson
Sieć 5G – przyszłość miasta

CIRCULAR CITY – INSPIRACJE
Ditte Rønde Veise
– Triangle Region (case of Kolding,Vejle, Middelfart)

Katarzyna Kazimierczuk, ID Norway / Peer Soros, Trøndleag Fylke, Norwegia
System projektowania innowacji miejskich w Norwegii

KRWIOBIEG MIASTA – GreenerSites
czyli O energii O transporcie O odpadach O wodzie O ziemi w mieście

dr Aleksandra Jadach-Sepioło, GreenerSites
dr hab inż Jan Skowronek, IETU
Andrzej Czernecki, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

SESJA HYDEPARK, CZYLI…
my to robimy …
Andrzej Wiśniewski, Prezes Wodociągi Płockie
Artur Jankowski, Mszczonów Miastem Cyrkularnym

DEBATA
Międzysektorowa debata dotycząca wdrożenia filozofii circular w miastach, projektowania nowych modeli biznesowych oraz budowania nowych łańcuchów wartości.
 
Paneliści: Zbigniew Turek – KPK, Stefan Kotlewski – Prezes ZUOK w Kobiernikach, Marek Pszonka – Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Maria Andrzejewska – Dyrektor UNEP-GRID, Ditte Rønde Veise – Triangle Region, dr hab inż Jan Skowronek – IETU, Katarzyna Kazimierczuk – ID Norway, Andrzej Czernecki – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Prowadzący: dr Michał Klepka – Katedra Innowacyjnego Miasta SGH

 

CIRCULAR
MANUFACTURING
– WPROWADZENIE

CIRCULAR MANUFACTURING – WPROWADZENIE

Punkt Wyjścia do Circular Manufacturing 

Marta Krawczyk, Rekopol

Jarosław Piekarski, Krajowy Punkt Kontaktowy
 
CIRCULAR MANUFACTURING – INSPIRACJE
Amanda Koppel, Klaster MADE

Anders Stolan, ID Norway
Adrian Migoń, Fundacja Youth Business Poland
Bartosz Dubiński, Mazowiecka Agencja Energetyczna
Maciej Krzyczkowski, IKEA
 
MY TO ROBIMY
Bartłomiej Głowacki, SOLACE

Robert Cholewiński, Barlinek
Martyna Sztaba, Syntoil
Emil Łężak, IZNAB sp. z o.o.
 
SESJA HYDEPARK, CZYLI…
przykłady rozwiązań, czyli krótkie wystąpienie firm


DEBATA
Międzysektorowa dyskusja o projektowaniu nowych modeli biznesowych oraz budowania nowych łańcuchów wartości. 
 
Paneliści: Marta KrawczykRekopol, Jarosław PiekarskiKrajowy Punkt Kontaktowy, Emil Łężak – IZNAB sp. z o.o., Martyna Sztaba – Syntoil, Amanda Koppel – Klaster MADE, Anders Stolan – ID Norway, Maciej Krzyczkowski – IKEA, Bartosz Dubiński – Wiceprezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej
Prowadzący: Zbigniew Bednarski – Prezes PPPT i Mazowieckiego Klastra Chemicznego
 

DZIEŃ II –
4 PAŹDZIERNIKA 2018
(CZWARTEK)

ATRAKCJE & WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
9:00 – 13:00 – WIZYTY STUDYJNE (zbiórka godz. 9:00 pod NoveKino Przedwiośnie, ul. Tumska 5A)
10:00 – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami (Kobierniki 42)
12:00 – Wodociągi Płockie (Oczyszczalnia Ścieków w Maszewie)

EDUKACJA MŁODZIEŻY

(Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Gałczyńskiego 28 Płock)
10:00-13:00 – inspirowanie młodzieży i dzielenie się wiedzą na temat CE

Temat: Gospodarka Obiegu Zamkniętego jako nowy model zarządzania, wykład poprowadzi dr Agnieszka Sznyk – Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju